Skip to main content.
 

Welkom bij
Openbare Basis

School 
Polygoon

Polygoon betekent letterlijk "veelhoek".                          
Het onderwijs aan onze school wil net zo veelzijdig zijn als een Polygoon. Het moet kansen bieden aan zoveel mogelijk kinderen, waarbij naast het gemeenschappelijke vooral ook aandacht moet zijn voor het specifieke van elk kind afzonderlijk. 


Openbaar onderwijs
         

Polygoon is een openbare school. Deze wordt sinds 1 augustus 1998 bestuurd door de ASG, de Almeerse Scholen Groep. De onderwijskundige uitvoering van het beleid ligt in handen van de directie en de leerkrachten van de school.
Polygoon is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en fysieke mogelijkheden. Wij kunnen en willen een afspiegeling van de maatschappij zijn, een ontmoetingsplaats voor verschillende levensbeschouwingen en culturele achtergronden.